Previsió del temps basada en l'algoritme de Sager

 

Entrada de dades
  
Direcció del vent:        Canvi de sentit del vent:

Pressió: hPa          Tendència de la pressió:

Estat del cel:  
Aquí veuràs la previsió del temps per les properes 12/24 hores.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta pàgina és un formulari d'entrada/sortida de la versió Javascript del Sager Weathercaster.

L'algoritme de Sager prediu el temps ràpidament i de forma força preccisa. S'està utilitzant des del 1942 . No és una novetat, no és una joguina, és força fiable, una eina dissenyada científicament i d'inestimable valor per a pagesos, excursionistes, pescadors ... en resum, molt útil per a tothom que vulgui saber com serà el temps.

Permet fer pronòstics del temps, temperatura y vent instantàniament per a un radi de uns 50 km.

És un algoritme basat en la ciència meteorològica. Utilitzant factors ambientals fàcilment observables, podem obtenir prediccions concretes basades en més de 500 variacions de les dades d'entrada. Amb el Sager Weathercaster y les observacions d'un barometre, pots fer prediccions precises al moment inclús en condicions molt variables.

Experimentant amb aquesta eina és la millor manera d'anar millorant les previssions que cadascú pugui fer.

Programació en Javascript feta per en Jordi Sanglas en base al programa realitzat per Naish v 1.0